Juhendid - MyFinancier

Juhendid

1:35

Kuidas sisestada MyFinancieri rakendusse kontod ning sinna kandeid importida?

1:15

Mis on reegel ning kuidas neid on rakenduses kõige mugavam luua? Mida peaks silmas pidama reegli loomisel?

1:04

Mida kujutab endast kannete elimineerimine ning mis juhtudel seda peaks kasutama?

KKK

Sul on küsimusi mida siit listist ei leia?

Võta meiega ühendust

Kontod

Kontoks nimetatakse pangakontot. MyFinancier toetab LHV, Swedbanki, SEB, Luminori ja Coop Panga pangakontosid.

Kontode sisestamine MyFinancieri rakendusse toimub internetipangast eksporditud CSV-failide abil. Selleks tuleb kasutada „Kontod“ vaates nuppu „Impordi väljavõte“.

Lisaks tulude ja kulude grupeerimisele võimaldab MyFinancier saada ülevaate oma varade ja kohustuste dünaamikast. Ühe osa varadest moodustavad arvelduskontod ja tähtajalised hoiused. Kuna pangakonto importimisel kasutatud CSV-failid sisaldavad infot üksnes kindla perioodi kannete kohta, siis kontojäägi ja tähtajaliste hoiuste jäägi korrektseks leidmiseks tuleb sisestada vastavate jääkide seis mingi kuupäeva seisuga (näiteks konto algsaldo või konto lõppsaldo).

Kanded

Kanded on kontodel olevad pangaülekannete read. Sinu pangakonto väljavõte koosneb kannetest.

Kandeid saab lisada üksnes internetipangast eksporditud CSV-failide põhjal. Selleks kasuta nuppu „Impordi väljavõte“, mis on olemas vaates „Kontod“, „Kanded“ ja „Tulu/Kulu“. Korraga võib importida ka mitu CSV-faili.

Kandeid ükshaaval kontodele lisada ei saa.

CSV-faili importimisel lisatakse üksnes need kanded, mida süsteemis ei ole. Topeltkandeid ei teki.

Tulu/kulu analüüs

Tulu/kulu analüüs annab ülevaate sinu pangakontol olevatest kannetest, jaotades need tulu/kulu gruppidesse. Sel viisil saad kiiresti ülevaate sellest, kui suured on su tulud ja kulud, mis on nende allikad ning kuidas on nende dünaamika ajas kujunenud.

Kandeid jaotatakse gruppidesse reeglite ehk tingimuste kogumite abil. Näiteks saab lasta märkida igale kandele tulu tüübiks palgatulu, kui maksjaks on „Tööandja“ ning makse selgituse väli sisaldab sõna „Töötasu“. MyFinancieris on eeldefineeritud baasreeglid, mille alusel jaotatakse kõige tüüpilisemad tulud ja kulud õigetesse gruppidesse.

Nende kannete jaoks, mille rakendus on jaotanud valesti või jätnud jaotamata (asuvad grupis „Muud tulud“ või „Muud kulud“), saab kasutaja teha ise reegleid. Selleks tuleb klikkida kande lõpus oleval ikoonil ja valida „Lisa reegel“ või minna menüüpunkti „Reeglid“ alla ja vajutada nupul „Lisa reegel“. Kasutaja enda tehtud reeglid rakenduvad alati enne eeldefineeritud baasreegleid.

Kui reegli tüübiks valitakse „Elimineeritud“, eemaldatakse tingimustele vastavad kanded tulu/kulu analüüsist (graafikult ja graafiku kõrval olevalt legendilt). Kandeid on võimalik analüüsi kaasata, kui märkida „Tulu/kulu“ vaates linnukese „Näita elimineeritud“.

Elimineerimisreegel ei kustuta kandeid, vaid üksnes eemaldab need tulu/kulu analüüsist. Kanded, millele reegel on rakendunud, on endiselt nähtavad menüüpunkti „Kanded“ all, isegi kui linnuke „Näita elimineeritud“ on valimata.

Sellisteks kanneteks, mida ei soovita käsitleda tulu ega kuluna, on näiteks kanded oma kontode või pereliikmete vahel ning investeeringutega seotud tehingud. Sellised kanded saab tulu/kulu analüüsist eemaldada, kui luua reegel ning valida reegli tüübiks „Elimineeritud“.

Kui klikkida graafiku kõrval legendis grupi taga oleval noolel, kuvatakse graafikul üksnes valitud grupi alamgruppe. Peagruppi pääseb legendi pealkirja kõrval olevat tagasi liikumise noolt vajutades.

Turvalisus

Sinu konto väljavõtte andmed MyFinancieri tarkvara sees on sinu enda parooli abil krüptitud, mis tähendab, et mitte keegi, kes ei tea parooli, ei pääse neile ligi. Selline nn otsast lõpuni krüptimise (E2EE) põhimõte annab maksimaalse võimaliku kaitse andmete privaatsusele. Isegi meie serveri administraator, kes hoolitseb finantsandmete konteinerite varukoopiate eest, ei pääse nende sisule ligi, sest konteineri avamiseks on vaja võtit ja võtme loomiseks rakenduse kasutaja parooli.

Lisaks andmefaili krüptimisele on loomulikult krüptitud ka kogu andmevahetus sinu arvuti ja MyFinancieri serveri vahel. See lisab veel ühe kihi kaitset sinu juba niigi krüptitud andmefaili transportimisele, kuid kaitseb ka kõike muud, mis on vähem tundlik, kuid pole siiski avalik informatsioon: näiteks su kasutajanimi, su tegevused MyFinancieri rakenduses jne.

MyFinancier salvestab sinu konto väljavõtte andmed krüptitud kujul serveris ning seetõttu saad sa neile ligi erinevatest seadmetest ja brauseritest, kuid pead iga kord sisse logides sisestama oma parooli. Parooli kasutatakse vaid krüptovõtmete loomiseks ning MyFinancier seda kuhugi ei salvesta, isegi sinu enda arvutis mitte.* Krüptovõtit hoitakse alles vaid sinu arvuti brauseris ja ainult senikaua, kui oled MyFinancieri sisse logitud. Kui logid välja, siis kustutatakse ka krüptovõti ja krüptitud andmekonteiner su seadmest.

* Kui kasutad brauseri pakutavat parooli salvestamise võimalust (nt Google Chrome’i parooli salvestamise teenust), siis saad selle abil ka MyFinancieri parooli hallata, kuid see on sinu enda otsus.

Hea parool on pikk ja keeruline, kuid lihtne meelde jätta. Kõige paremates paroolides on mõni mitmesõnaline fraas, suur- ja väiketähtede kombinatsioon ning erisümbol või number.

Kui parool ununeb, siis ei ole enam kellelgi võimalik krüptitud andmetele ligi pääseda. MyFinancieri arhitektuurist lähtudes ei salvesta me kuhugi sinu parooli ega andmete krüptovõtit ning seega ei saa ka aidata neid taastada või meelde tuletada. Sellisel juhul pead oma andmed MyFinancieri rakendusse uuesti importima.

Sinu paroolist tugeva krüptovõtme loomiseks ja sellega andmete krüptimiseks kasutame PBKDF2 ja SHA256 funktsioone. See on standardne praktika suurt turvalisust nõudvates olukordades andmete krüptimiseks.

Andmevahetus sinu brauseri ja MyFinancieri serveri vahel on kaitstud HTTPS protokolliga. See on samuti standardne praktika andmeliikluse turvalisuse tagamiseks.

Võta ühendust

info@myf.ee

+372 5300 2414

OÜ MyFinancier on Eesti Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusloa alusel tegutsev makseasutus (tegevusloa andmise otsuse nr. 4.1-1/27), mis osutab kontoteabe teenust vastavalt Makseasutuste ja e-raha asutuste seadusele ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2015/2366 (PSD2).
OÜ MyFinancier on alates 30.03.2021 Open Banking Europe (OBE) liige. OBE on avatud pangandusega seotud organisatsioonide ühendus, mille eesmärgiks on edendada avatud panganduse levikut ning välja töötada valdkonna parimad praktikad ning ühtsed standardid.
Cookie Consent with Real Cookie Banner