Kannete elimineerimine - MyFinancier

Kannete elimineerimine

Mis on mis

Kandeid, mida kasutaja ei soovi käsitleda tulu ega kuluna saab tulu/kulu analüüsist eemaldada luues reegli ning valides reegli tüübiks “Elimineeritud”. Sellisteks kanneteks võivad olla kanded oma kontode või pereliikmete vahel ning investeeringutega seotud tehingud.
Näide (elimineerimisreegel)

Kasutajal on kontod kahes pangas ning mõlemad kontod on sisestatud MyFinancier rakendusse. Kasutaja ei soovi iseenda kontode vahelisi kandeid analüüsis näha tulu ja kuluna. Selleks teeb kasutaja elimineerimisreegli, mis eemaldab analüüsist kanded, mille maksja/saaja nimi on kasutaja enda nimi.

Kannete elimineerimine

Sarnaselt grupeerimisreegli loomisega on ka kannete elimineerimiseks kaks võimalust: elineerimisreegli loomine olemasoleva kande pealt või reegli sisestamine “Reeglid” vaate alt.
Olemasoleva kande pealt elineerimisreegli loomine on oluliselt lihtsam ning ajasäästlikum kui “Reeglid” vaatest reegli loomine, sest sellisel juhul on vormil lahtrid juba eeltäidetud. Selleks tuleb “Kanded” või “Tulu/kulu” vaates vajutada kande lõpus olevale kolme punkti kujutisele ning valida rippmenüüst “Lisa reegel”.
Seejärel avaneb vorm, millel on tingimuste väljad juba eeltäidetud kandel olevate andmetega. Elimineerimisreegli loomiseks tuleb valida vormilt reegli tüübiks „Elimineeritud“.
Kui siiski on soov luua elineerimisreegel ise kõiki välju täites, siis on seda võimalik teha vajutades “Reeglid” vaates nuppu “Lisa reegel”. Seejärel avaneb samasugune vorm nagu kandelt reeglit luues, kuid vormil olevad väljad ei ole eeltäidetud. Elimineerimisreegli koostamiseks tuleb jällegi vormil kindlasti valida reegli tüübiks „Elimineeri“.

Vaata lisaks

1:35

Kuidas sisestada MyFinancieri rakendusse kontod ning sinna kandeid importida?

1:15

Mis on reegel ning kuidas neid on rakenduses kõige mugavam luua? Mida peaks silmas pidama reegli loomisel?

1:04

Mida kujutab endast kannete elimineerimine ning mis juhtudel seda peaks kasutama?

Võta ühendust

info@myf.ee

+372 5300 2414

Cookie Consent with Real Cookie Banner