Konto loomine - MyFinancier

Kontode sisestamine ja kannete importimine

Mis on mis

Kontode all on mõeldud panga arvelduskontosid või sularahakontosid. MyFinancier toetab LHV, Swedbanki, SEB, Luminori ja Coop Panga pangakontosid. 

Kontode sisestamine MyFinancieri rakendusse toimub kas automaatsete masinliideste (nn APId) või CSV-failide abil (spetsiaalses tekstiformaadis failid, mida saab internetipankadest alla laadida).

Kanded on kontodel olevad pangaülekannete read.

API kaudu importimine (al 24.08.2021)

Konto sisestamiseks MyFinancieri tuleb Kontode vaates vajutada nuppu “Ühenda pank” ning valida pank, mille kontosid soovitakse MyFinancieri importida.

Järgnevalt suunatakse kasutaja valitud panga kodulehele, mille järel tuleb kasutajal valida imporditavad kontod ning anda kontode liidestamiseks vajalikud nõusolekud endale sobiva autentimismeetodiga.

CSV faili importimine

Konto sisestamiseks MyFinancieri tuleb esmalt CSV-fail panga internetipangast alla laadida.

Faili importimiseks kasuta Kontode vaates paremal üleval olevat nuppu “Impordi väljavõte”.

Seejärel lohista soovitud CSV-fail avanenud aknasse või kasuta nuppu “Vali fail”.

Väljade täitmine

Kui valisid rakenduse poolt toetatud panga CSV-väljavõtte, siis avaneb vorm, millel tuleb täita tühjad lahtrid.

Konto nimeta enda jaoks piisava põhjalikkusega – näiteks “Kati arvelduskonto” või “Kogumiskonto reisimiseks”.  

Omaniku väli määrab selle missuguse kasutaja all hakatakse kontot kuvama. Rippmenüüs kuvatakse juba olemasolevaid omanikke, kuid sisestades omaniku lahtrisse seni veel mitte kasutatud omaniku nime, luuakse see rakenduse poolt automaatselt. Omaniku nime on võimalik hiljem muuta Kontod vaates klikkides omaniku nimel. 

Kontojäägi ja kuupäeva lahtri täitmiseks vali kuupäev ning sisesta selle kuupäeva konto päevalõpu jääk. Kasutaja võib kuupäeva määrata enda valikul kogu kannete imporditavast perioodist.

Näide 1

Kasutaja impordib kandeid perioodi 1.01.2010 – 31.12.2010 kohta, sisestab „Kuupäev“ lahtrisse 31.12.2010, vaatab internetipangast selle kuupäeva konto lõppjäägi ja sisestab selle lahtrisse „Kontojääk“.

Kui kasutaja on sisestataval kontol sõlminud tähtajalisi hoiuseid, siis tuleb fikseerida eelnevalt valitud kuupäeval ka kontoga seotud tähtajaliste hoiuste jääk.

Näide 2

Kasutaja impordib kandeid perioodi 1.01.2010 – 31.12.2010 kohta. Kasutaja on eelnevalt fikseerinud kontojäägi kuupäevaks 31.12.2010 (vaata Näide 1) ning selle hetke seisuga on tal pangas avatud tähtajaliste hoiuste jääk 10 000 EUR.

Lahendus: Kasutaja sisestab tähtajaliste hoiuste lahtrisse 10 000 EUR.

Kui kõik väljad on täidetud, vajuta nuppu “Lisa konto”.

Vaata lisaks

1:35

Kuidas sisestada MyFinancieri rakendusse kontod ning sinna kandeid importida?

1:15

Mis on reegel ning kuidas neid on rakenduses kõige mugavam luua? Mida peaks silmas pidama reegli loomisel?

1:04

Mida kujutab endast kannete elimineerimine ning mis juhtudel seda peaks kasutama?

Võta ühendust

info@myf.ee

+372 5300 2414

Cookie Consent with Real Cookie Banner