KUIDAS NÄHA TERVIKPILTI ENDA RAHAASJADEST? - MyFinancier
MyFinancier_white_19202_sinine

KUIDAS NÄHA TERVIKPILTI ENDA RAHAASJADEST?

Autor: Kadri, MyFinancier tegevjuht

Viiruse mõjud meie rahalisele toimetulekule

Kindlasti kuivavad tänases olukorras juba iseenesest koomale osad Sinu senised kulutused, kuid samas mitte kõik. Äkki hoopis on mõni kulu lisandunud või kasvamas? Näiteks varem sõid paljudel lapsed päeval lasteaias ja koolis, kuid nüüd tuleb kodus iga päev ise 3-4 korda sooja süüa teha ja toidukulud on hoopis suurenenud. Lisaks on märgata juba toiduainete ja ravimite hinnatõusu ning ka kõikvõimalike desinfitseerimis- ja kaitsevahendite hinnad on lausa pilvedesse tõusnud. Isegi kui osad kulud on kasvanud, on ilmselt enamik meist suutnud kahandada igapäevaseid kütuse- ja muid transpordikulusid. Lisaks ehk on ära jäänud väljas söömisega kaasnevad kulutused ning ka meelelahutuskulud on ilmselt nullilähedaseks kärbunud. Kuid ka Sinu tulud ei pruugi enam samad olla kui enne eriolukorda. 

Aga millised on olnud koleda viiruse mõju Sinu või Sinu pere netotulule tervikuna? Kuidas on muutunud tulu- ja kulugruppide proportsioonid tervikust? Kas Sinu tulud katavad endiselt Sinu kulusid? Millise tulude kaotuse Sa veel üle elaks või palju see Sinu rahalist toimetulekut mõjutaks?

Tervikpildi nägemine

Olulisem kui üksikute kulu- või tulugruppide analüüsimine on tegelikult tulu/kulu analüüsi tervikpildi nägemine. Julgustan Sindki siinkohal laiemalt oma tulusid ja kulusid analüüsima, sest see annab Sulle suurema turvatunde ning seeläbi parema ööune. 

Oma tulude ja kulude analüüsimisel tervikpildi omamine siinjuures ei tähenda vaid tulude ja kulude numbri kokku vaatamist, vaid seda, et vaatame tulude ja kulude terviklikku jaotust ning kontrollime kõikide gruppide muutusi ajas

Küsi enda käest:

  • Kuidas jagunevad minu tulud ja kulud? 
  • Millised on suurimad tulu- ja kulugrupid ning kuidas nad on ajas muutunud ja mis põhjused on nende muutuste taga?
  • Kas need muutused ja põhjused on ajutised või pikaajalised?

Visuaalne analüüs

Võimalusel vaadake visualiseeritud kuju (näiteks tulpdiagrammi) tulude/kulude analüüsist, sest siis on kergem näha tervikpilti ning graafikult “karjuvad” võimalikud puudujäägid veelgi valjemini. Mis omakorda annab väga hea tõuke lahenduste otsimiseks.

Järgnevalt on näide võimalikust ühe aasta tulude/kulude analüüsi visuaalsest kujust MyFinancier rakendusega.

Analüüsi detailsus

Soovitan alguses oma kulude jaotamisega mitte liiga detailseks minna. Kui jagada oma kulud kolmekümnesse kulugruppi, siis peab jätkuma ka võimekust suuta siiski näha tervikpilti ja samas teadma kuidas iga väike osake tervikust meie netotulu mõjutab. Seetõttu alusta oma kulude jaotamisega kuni kümnesse kulugruppi (tulevikus saad alati ju analüüsiga detailsemaks minna). Muidugi on aegajalt ka kasulik vaadata iga selle kümne kulugrupi sisse ja analüüsida ka sealseid alamgruppe, kuid seda tehes ei tohi siiski pilti tervikust kaotada.

Eesmärgikindel rahavoogude juhtimine

Meeles tasuks pidada, et me analüüsime oma tulusid ja kulusid selleks, et suuta kasvatada oma netotulu ja tagada rahaline turvatunne ning meie kui selle olukorra juht peame omama juhile omaseid oskuseid – nägema tervikpilti, võtma vastutuse ja julgema teha teadlikke ning põhjendatud otsuseid

Soovin teile kõigile teadlikke ning tarku rahaotsuseid. 

Selleks, et oma rahaasjade haldamisel saaksite maksimaalselt keskenduda analüüsile, pakume omalt poolt juurde kiiret ja lihtsat interaktiivset abimeest MyFinancier. Tee endale tasuta kasutajakonto ning haara kontroll oma rahaasjade üle juba täna.

Cookie Consent with Real Cookie Banner